Tags: mikolaj, nawrocki, Personality, Poland, type