Tags: DENMARK, nicolaj, Personality, thomsen, type